Medien / Media

Video


Schubert - Der Schiffer

Debussy - Pelléas et Mélisande

Vaughan Williams - Youth and love

Bach - Großer Herr, o starker König 2015

Barber - O boundless evening

Schubert - Der Tod und das Mädchen

Bach - Erleucht' auch meine finstre Sinnen 2015